TIMISOARA ’89, RUMÄNIEN

Projektet Timisoara´89 primära mål är att hjälpa extremt utsatta personer som inte har någon annanstans att ta vägen och många är hemlösa. Projektet Timisoara 89 driver verksamheter som härbärge, soppkök och social hjälp. Några har ingen identitetshandling p.g.a. hemlösheten. Socialarbetarna hjälper till att skaffa id-handlingar, förmedla jobb och förhandla med familjer. Många som söker sig till Timisoara´89 behöver psykisk hjälp och att finna en lösning på sin situation.

Verksamheten blev tvungen att flytta från en tidigare fastighet i centrala Timisoara till en f.d. skolbyggnad i utkanten av staden. Huset är från 1905 och det har de senaste åren genomgått en omfattande renovering. Flera byggnader har också tillkommit på området bl.a. „Casa U-assist” som kommer att vara tillfällig bostad för några familjer.

Petru som driver Timisoara ´89 har fått flera utmärkelser under åren bl.a. från den rumänska regeringen för det fantastiska arbete han utför.