Adapostul de tranzit

Adăpostul de tranzit al Fundaţiei Timişoara 89 este un centru social destinat persoanelor în situaţie de criză. Acest obiectiv zonal are rolul de a interveni în cazuri în care se estimează că anumiţi asistaţi, primind acest sprijin temporar, se pot redresa găsindu-şi un loc de muncă şi acumulând pe perioada cazării în adăpost, un necesar financiar care să le permită să pornească apoi prin propriile lor resurse la un mod independent de existenţă.

Adăpostul de Tranzit acordă servicii de găzduire temporară, îngrijire, informare, consiliere şi mediere pe o perioadă determinată, pentru un număr maxim de 24 de beneficiari cu posibilităţi de prelungire, în funcţie de gravitatea cazului.

Este un serviciu de asistenţă permanentă având următoarele obiective: Acordă servicii de găzduire în situaţii de criză socială sau de nevoi sociale urgente persoanelor care le necesită, 24 de ore pe zi, în fiecare din an, facilitarea informaţiilor privind resursele sociale existente, atât cele care ţin de primărie cât şi cele aparţinând altor instituţii sau asociaţii din oraş. Acordarea de asistenţă socială persoanelor solicitante.

Locaţie: Adăpostul de Tranzit se afla în Timişoara, Spl. N. Titulescu nr. 2, într-o poziţie strategică, aproape de centrul oraşului dar situată pe o arteră secundară şi aproape de Gara de Nord, principalul nod frecventat de persoanele fără adăpost. Capacitatea adăpostului este de 24 de locuri – 5 locuri la mezaninul 1, 10 locuri la demisolul 1 + 8 locuri la parter. Spaţiile de servicii conţin, birouri de consiliere, spaţii administrative, bucătărie, oficii pentru pregătirea şi depozitarea hranei, grupuri sociale, sală de conferinţe, spaţiu interior şi spaţiu exterior anume amenajat pentru servirea mesei pentru serii de până la 18-20 persoane. Menţionăm ca masa de prânz este servită pentru (în medie) un număr de 40 persoane, zilnic, uneori însă numărul beneficiarilor ajunge la 70 -80 persoane.

Grup ţintă (beneficiari)

Persoanele fără adăpost (persoane adulte sau familii cu sau fără copii) aflate în următoarele situaţii: se află în stradă de o perioadă lungă de timp şi se adăpostesc în locaţii nerecunoscute ca spaţii de locuit; necesită adăpost de urgenţă până la soluţionarea situaţiei sociale (muncitori zilieri itineranţi sau persoane aflate în tranzit în Timişoara, persoane eliberate din penitenciar, inclusiv persoane evacuate sau supuse riscului de a fi evacuate, persoane sau familii care solicită locuinţă din fondul locativ de stat, persoane sau familii aflate în chirie în case naţionalizate în curs de retrocedare, persoane care din diverse motive şi-au pierdut locuinţa şi nu au resursele materiale necesare asigurării unei locuinţe şi nici nu sunt beneficiari ai unor alte servicii sociale care acordă găzduire; persoane abandonate în spitale pe o perioada mai lungă de timp sau în convalescenţă (victime ale unor accidente, persoane care au suferit traumatisme, operaţii sau paralizii, bolnavi incurabili care necesită urgent adăpost şi condiţii elementare de locuit pentru a supravieţui) obligate să părăsească spitalul după expirarea termenului legal de internare (trei zile).

Beneficiarii sunt identificaţi de asistenţii sociali ai spitalelor cu care fundaţia are contract de parteneriat, sunt selectaţi de asistentul social şi psihologul fundaţiei cât şi cazuri sociale în situaţie de criză care apelează direct la sprijin sau recomandate de Poliţia Comunitară.

Specificăm că în afara cazurilor în situaţie de criză datorită problemelor medicale sau de altă natură care pot periclita sănătatea şi perioada următoare de integrare, Adăpostul de Tranzit oferă găzduire doar unor PFA selectate din perspective capacităţii lor de a se autogestiona după primirea unui ajutor tranzitoriu. În acord cu clasificarea medicală, în adăpost au acces persoane în stare socială de criză acută şi mai puţin în stare sociala “cronică”, prin această ultimă categorie înţelegând alcoolici cu un lung trecut de trai în stradă, vagabonzi şi recidivişti cu şansă redusă de recuperare, bolnavi psihic agresivi. Printre cazurile neeligibile care asaltează zilnic serviciile noastre sunt persoane care, având totuşi o locuinţă, solicită ajutor bănesc, locuri de muncă, hrană etc. Acestea sunt consiliate de către personalul specializat al fundaţiei şi îndrumate către instituţiile sau serviciile unde solicitările lor ar putea avea un rezultat.

În cursul anului 2010, Adăpostul de Tranzit a deschis Secţia de Convalescenţă.